Periodontologia

Periodentologia (leczenie min. paradontozy)

Periodentologia – choć powiązana ze stomatologią – obejmuje leczenie chorób przyzębia i błon śluzowych. Popularnie wszystkie są one określane mianem „paradontozy”. W Klinice Gold-Clinic wykonujemy pełen zakres zabiegów periodontologicznych, w tym najtrudniejsze i najbardziej wymagające prace mikrochirurgiczne.

Jakie zabiegi obejmuje leczenie periodentologiczne?

Pokrywanie recesji dziąsłowych, czyli deficytów dziąsłowych pojawiających się przy koronie bądź korzeniu zęba oraz regeneracja tkanek miękkich, stosowana w przypadku bardziej rozległych deficytów tkanek, polegająca na ich przeszczepieniu. Procedury te wchodzą w zakres mikrochirurgii. Obecnie wykorzystywane są w leczeniu chorób przyzębia oraz w implantologii, dla uzyskania optymalnego efektu estetycznego w przednim odcinku szczęki.

Regeneracja tkanek twardych (kości), czyli augumentacja – przeprowadzona w oparciu o technologie dostarczane przez wiodących światowych producentów. W Klinice Gold-Clinic stosujemy przeszczepy kostne w postaci autologicznych bloków kostnych oraz materiały kościozastępcze (biomateriały) i membrany zaporowe.