Implantologia

implantImplanty – najlepsza alternatywa dla protez

Opracowanie implantów stomatologicznych stanowiło prawdziwy przełom. Dzięki możliwości skutecznego zastąpienia naturalnego korzenia zęba przez syntetyczny wszczep uzyskujemy szereg korzyści: minimalizujemy zanik kości i nie musimy szlifować zdrowych zębów. Przywracamy także w pełni zarówno wygląd, jak i funkcje usuniętego uzębienia.

W Klinice Gold-Clinic przy pomocy implantów uzupełniamy zarówno pojedyncze braki zębowe, wynikające na przykład z braku zawiązka, jak i odtwarzamy całość uzębienia. Ten drugi rodzaj zabiegu przeprowadzamy w oparciu o protezy overdenture (osadzane na filarach ze wszczepów).

Na czym polega zabieg wszczepienia implantu?

U kogo można przeprowadzić zabieg?
Implanty dostępne są dla wszystkich dorosłych pacjentów, u których zakończył się proces dojrzewania i kości szczęki oraz żuchwy zostały ostatecznie ukształtowane. Jeśli istniałyby przeciwwskazania do zastosowania implantów, lekarz powie o nich Państwu po badaniu podczas pierwszej wizyty konsultacyjnej.

Jak przebiega leczenie?

  1. Wizyta u stomatologa ogólnego. Obejmuje ona przygotowanie do zabiegu chirurgicznego: wykonanie aktualnego pantomogramu; usunięcie kamienia nazębnego i osadu, wyleczenie próchnicy, usunięcie zębów kwalifikujących się do usunięcia.
  2. Konsultacja specjalistyczna u chirurga implantologa. To także moment na szczegółowe zaplanowanie przebiegu i kosztu leczenia. W sytuacji gdy kość szczęki lub żuchwy uległa zanikowi i nie ma w niej wystarczającej ilości miejsca na wprowadzenie implantu, lekarz orzeka konieczność wykonania dodatkowego zabiegu poprzedzającego implantację - sterowanej regeneracji kości.
  3. Część chirurgiczna – wprowadzenie implantów. Jeśli istnieje taka konieczność, implantację poprzedzamy zabiegiem odbudowy kości.
  4. Odsłonięcie implantu i założenie śrub gojących. Zabieg wykonujemy po minimum 2 miesiącach od wprowadzenia implantów. Dokładny czas jest ustalany indywidualnie.
  5. Część protetyczna – wykonanie koron porcelanowych. Etap protetyczny ma miejsce średnio 4-6 miesięcy po wprowadzeniu implantów. W tym czasie implant stabilizuje się i integruje z kością. Na czas oczekiwania na wykonanie koron proponujemy Państwu zastosowanie tymczasowego uzupełnienia protetycznego (np. mostu mocowanego do sąsiednich zębów).

O czym jeszcze należy pamiętać, decydując się na implant?
Trwałość implantów zależy przede wszystkim od organizmu pacjenta i jego stanu zdrowia. Aby efekt leczenia był korzystny należy przestrzegać zaleceń stomatologa i pamiętać o okresowych wizytach kontrolnych.